Ontstaan en geschiedenis

 

Blauwvoet Oevel werd opgericht in 1930, onze 100-jarige verjaardag nadert….

Spijtig genoeg zijn er geen documenten meer van de eerste decennia van onze club.  De club heeft een vzw structuur sinds 1 december 1973.  Bij oprichting van de vzw sprak men van “VV.De Blauwvoet”, ondertussen is dit “Blauwvoet Oevel”.

In 1973 definieerde men het doel als volgt: iedere weldanige bedrijvigheid, waartoe de uitbreiding van de moderne lichamelijke opvoeding, en voornamelijk de organisatie en de beoefening van de voetbalsport, bevorderd wordt.

Voor de eerste wedstrijden van de club tot vermoedelijk 1940, stelde een boer uit de Dumpelstraat de weide achter hem ter beschikking als voetbalterrein. 

Rond de de oorlogsjaren (WO II) verhuisde de club naar waar nu de straat “Lammendries” ligt.  Het terrein was bereikbaar via een fietspaadje vanuit de Mechelsestraat (links naast woning nr 36), via zandweg vanuit de Kroonstraat langs waar de leveranciers kwamen en via fietswegeltje door een bosje vanuit de Blauwvoetstraat.  Dit terrein werd verlaten rond 1980.

De huidige accommodatie werd voor het eerst gebruikt in seizoen ’75-’76.  De gemeente Oevel heeft destijds op haar budget de huidige kantine gebouwd en vervolgens aan de club ter beschikking gesteld.  In 1977 kwam de houten chalet erbij, destijds geschonken door Frans Van de Ven en een aantal andere door hem aangezochte sponsors.   Het volledige domein van de club is eigendom van de gemeente Westerlo.  Wij hebben een langdurige erfpachtovereenkomst met hen gesloten.  Alle opstallen zijn eigendom van de club.

 

 

Enkele belangrijke gebeurtenissen in de geschiedenis van de vereniging:

 

 • In het seizoen ’51-’52 haalde het eerste elftal een deelname ticket voor de beker van België.
 • Voor zover we ons herinneren en we kunnen terugvinden is de hoogste competitiereeks waarin we aantraden de 1e provinciale van 1986 t.e.m. 1990.
 • Onze veteranen speelden een 15-tal jaren geleden de finale van de beker van België binnen hun reeks. In Nijlen won echter Maria-ter-Heide deze wedstrijd.
 • Sinds een 9-tal jaren hebben we ook een damesploeg.
 • Een hoogtepunt wordt wellicht dit en volgend voetbaljaar met de bouw en de ingebruikname van een nieuwe accommodatie aan de huidige terreinen.

 

Belangrijke activiteiten/evenementen:

 

Naast de “wekelijkse” wedstrijden zijn voor de club volgende evenementen reeds vaste waardes:

 • Onze jeugdhappening (tornooi) einde augustus met meer dan 500 deelnemers
 • Ons mosselfeest in de herfstvakantie
 • Ons winterstopfeestje, ook wel de BOK-party (BOK komt van Blauwvoet Oevel Kerstfeestje), welk de afgelopen 10 jaar 2-jaarlijks werd geanimeerd door professioneel vuurwerkmaker SPM Pauly (Everard)
 • Ook ons valentijnsontbijt dat wij, voor zij die dit wensen, aan huis leveren, wordt bijzonder gesmaakt
 • Zeker onze pannenkoekenwandeldag met jaarlijks 1000 à 2000 deelnemers, de 3e zondag van mei, georganiseerd samen met WSC De Blauwvoet, is reeds decennia een vaste waarde
 • In beurtrol met de andere Westelse clubs aangesloten bij de KBVB wordt een bekertornooi voor jeugd en 1e elftallen georganiseerd; een hele gebeurtenis om de 4 jaar

 

Enkele spraakmakende figuren in onze vereniging

Elke generatie had zowel zijn figuren: in vroegere tijden Wannes Bos die meer dan 50 jaar den inkom bemande, in de jaren ’50-’75 waren de “grote” figuren Gaston “van de bakker” (Van den Eynde) en Marie Poel (Van de Poel).  Zij bemanden den toog als lokale biersteker, een paar voetbalschoenen mocht je als spelend lid jaarlijks bij hen gaan halen,…

Figuren als “dikke Jan” (Dr Jan Luytens), Filip Vermeiren, de smalle (Willy Van Loy), Jos van den dikke (Beneens),… droegen de club in de jaren ’70-’90. 

De laatste decennia waren mensen als Filip Verrezen, Tom Haesendonckx, Wim Vissers, grote kartrekkers, en nog steeds actief in de club.  

Sinds 2013 leidt Raf Verrezen de club als voorzitter bijgestaan door een 30-tal medebestuursleden, vaste vrijwilligers,…

 

Wat is er zo bijzonder aan onze vereniging?

Er wordt bijzonder veel aandacht gegeven aan “het dorpsvoetbal”.  Eerst het talent kweken binnen eigen jeugd en enkel waar nodig eventueel aanvullen met “externen” ten einde ons spelend niveau te kunnen handhaven.

Alle leeftijden maken actief deel uit van onze club: de jongste speler is 5 jaar, de oudste actieve speler 67…